Dešimtokų Išleistuvės Kėžių kaimo mokykloje - atestatų įteikimas

Rankdarbiai » Paveikslai, paveiksliukai

Dešimtokų Išleistuvės Kėžių kaimo mokykloje - atestatų įteikimas

Kaip Kėžių kaimo mokykloje vyko dešimtokų šventė - Išleistuvės. Mokyklos aktų salėje, ceremonijos metu direktorius Arnoldas Klypas paeiliui iš eilės sveikina kiekvieną iš dešimtokų ir įteikia jiems po mokyklos baigimo atestatą. Kaip tik šiuo metu direktorius atestatą įteikia nyciečiui Markui Reimundui. Jam už nugaros, eilute išsidėstę, sėdi ant kėdžių ir visi kiti mokyklą baigę dešimtokai. 2002 m. birželio 14 d.